Họp hội đồng thẩm định "Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh an toàn đập và tác động ở hạ du"

Dự án An toàn đập Việt Nam – New Zealand đã xây dựng một công cụ đánh giá nhanh an toàn đập và xác định ưu tiên (Tên Tiếng Anh: Dam Rapid Assessment and Prioritisation Tool, viết tắt là DRAPT). Công cụ giúp đánh giá nhanh hiện trạng công trình đập và mức độ rủi ro của sự cố đập đối với hạ lưu từ đó giúp đưa ra các quyết định phù hợp về sửa chữa công trình và và tăng cường giảm thiểu tác động ở Hạ lưu. Công cụ này đã được các chuyên gia của dự án áp dụng cho 142 đập trên lưu vực sông Cả.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành việc biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh an toàn đập và tác động ở hạ du” sau khi tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý các cấp và tổ chức nhiều khóa tập huấn cho các đối tượng sử dụng khác nhau.

Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh an toàn đập và tác động ở hạ du

Ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tổng cục Thủy lợi đã thành lập Hội đồng thẩm định gồm có Ông Đồng Văn Tự - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi (chủ trì), các nhà khoa học và đại diện các cơ quan quản lý về an toàn đập ở Trung ương và địa phương. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, ngày 14 tháng 7 năm 2020 Tổng cục Thủy lợi đã tiến hành họp hội đồng thẩm định “Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh an toàn đập và tác động ở hạ du” để cùng đánh giá về nội dung và chất lượng của cuốn sổ tay DRAPT.

Toàn cảnh buổi họp

Sau khi lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học và các đơn vị quản lý trong công tác an toàn đập tại trung ương và địa phương, ông  Đồng Văn Tự kết luận: Hội đồng đánh giá cao kết quả biên soạn cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay đã được biên soạn bài bản, tham khảo nhiều kinh nghiệm thực tế ở trong và ngoài nước, có cơ sở lý thuyết phù hợp tính toán công trình thủy lợi, mặc dù trong tính toán có nhiều nội dung được đơn giản hóa cho phù hợp đánh giá nhanh nhưng kết quả tính toán vẫn đảm bảo tính hợp lý. Các hướng dẫn trong cuốn sổ tay đầy đủ, chi tiết và nêu rõ các giới hạn áp dụng. Cuốn sổ tay có ý nghĩa cao về mặt thực tiễn. Việc xây dựng bản đồ ngập lụt hạ luư cho các đập được đánh giá là một thành quả đáng ghi nhận. Kết quả này không những cung cấp số liệu cho việc đánh giá rủi ro hạ lưu khi vỡ đập mà còn là tài liệu tham khải quan trọng cho các địa phương khi xây dựng các giải pháp ứng phó khẩn cấp. Kết quả đánh giá an toàn đập cho mỗi tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) đã đưa ra được danh sách các đập cần ưu tiên sửa chữa nâng cấp, tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc tiến hành công tác khảo sát, nghiên cứu để tìm phương án nâng cấp hợp lý nhất.

Ngoài ra, đại diện Tổng cục Thủy lợi cho biết đã áp dụng các phương pháp luận trong DRAPT để xây dựng và ban hành: Hướng dẫn kỹ thuật khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình; Hướng dẫn đánh giá nhanh số lượng hộ dân bị ảnh hưởng ở hạ du đập khi đập bị sự cố; các tài liệu này đang được sử dụng rất hiệu quả.

Với đánh giá như trên, Tổng cục thủy lợi sẽ giới thiệu cuốn sổ tay này tới các đơn vị liên quan đến công tác quản lý an toàn đập và giảm thiểu rủi ro thiên tai trên cả nước; đồng thời phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi để tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho các đối tượng liên quan.

Một số hình ảnh trong buổi họp:

GS.TSKH Phạm Hồng Giang nêu ý kiến phản biện

GS.Nguyễn Chiến đọc bản nhận xét

Ông Đặng Văn Quyền - Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An nhận xét về cuốn sổ tay

Ông Nguyễn Đăng Hà - Vụ trưởng Vụ An toàn đập phát biểu ý kiến