Hội thảo “Khoa học công nghệ về an toàn đập và một số bài học kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”

Chiều ngày 22/2/2022 Hội thảo “Khoa học công nghệ về an toàn đập và một số bài học kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam” đã được tổ chức dưới sự phối hợp giữa Tổng cục Phòng chống thiên tai (VNDMA), Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD), Trường Đại học Thủy lợi (TLU) và một số đối tác Nhật Bản như Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT), Tổ chức Nước Nhật Bản (JWA), Tập đoàn Điện lực Nhật Bản (JPower), JICA Việt Nam.

Hội thảo trực tuyến đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của hơn 120 đại biểu từ các đơn vị của Bộ NN&PTNT, các sở NN và PTNT các tỉnh, các công ty thủy điện, các cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam và Nhật Bản.​

Hình ảnh một số đầu cầu tham dự hội thảo trực tuyến

Chương trình hội thảo gồm các bài trình bày do các diễn giả của Việt Nam và Nhật Bản thực hiện, cụ thể như sau:

  1. Khung quản lý an toàn đập của Việt Nam, kết quả đạt được và những vấn đề tồn tại, Ông Nguyễn Quốc Dũng, Tổng thư ký VNCOLD trình bày;
  2. Quản lý tổng hợp thiên tai trên lưu vực sông Cả dưới góc nhìn an toàn đập, Nhóm  chuyên gia Dự án An toàn đập Việt Nam – New Zealand trình bày;
  3. Khuôn khổ hoạt động kiểm tra đập ở Nhật Bản, Ông Nakasima Cục quản lý nước và bảo tồn đất đai quốc gia MLIT trình bày;
  4. Kiểm tra và đánh giá độ an toàn của đập và cảnh báo trước khi xả nước từ đập tràn tại Nhật Bản, Ông Sasaki Kazumi Phòng Quản lý và quy hoạch JWA trình bày;
  5. Phương pháp quản lý duy trì kết cấu bê tông nhà máy điện; Ông Orukawa từ JPower trình bày.

Tiếp theo phần báo cáo, các đại biểu đã có phiên trao đổi sôi nổi hiệu quả; nhiều kinh nghiệm và công nghệ mà các chuyên gia trình bày được các đại biểu ở địa phương hết sức quan tâm và mong muốn được tiếp tục hỗ trợ để ứng dụng trong thực tế. Đồng chủ trì Hội thảo, TS. Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch VNCOLD và Ông Furuichi Hidenori, đại diện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Du lịch Nhật Bản (MLIT) đã kết luận hai bên sẽ tích cực hợp tác trong lĩnh vực an toàn đập và quản lý thiên tai giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do các sự cố đập gây ra.